kunstrum

kreative værksteder

Omkring 2019 opstod en ide i bestyrelsen for Køge Kunstforening om at forsøge at bruge det gamle nedlagte vandværk på Søndre Alle i Køge.
 
Køge Kunstforening havde gennem flere år været 'husvilde' og brugte mange ressourcer på at finde skiftende lokaler til sine udstillinger. Faste lokaler kunne spare meget tid og energi, som i stedet kunne bruges på udstillinger og arrangementer.
 
Samtidig fik kunstforeningen også henvendelser fra lokale kunstnere, som mangler steder at mødes omkring deres kunst.
 
Kunne man skabe et sted for kreative borgere, kunstnere og kunstforeningens udstillinger?
 
Midt i byen lå det gamle vandværk tomt. Og flere pegede på stedet, som et sted der burde bevares samtidig med at det blev åbnet for borgerne.
 
En vision bliver til ...
En række medlemmer af bestyrelsen i Køge Kunstforening satte sig for at udarbejde en vision for stedet og præsentere for Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg:
 
Vandværket skal først og fremmest være det samlingssted, som man føler mangler i kommunen for foreninger primært med kreative/kulturelle formål, men skal også åbne sig udadtil ved kontinuerligt, at invitere indenfor til udstillinger, workshops og andre events.
 
De primære aktiviteter skal være maleri, keramik, træ, metal, foto og senere også muligheder for fælles madaktiviteter.
 
Vandværket tænkes udbygget løbende i faser på basis af fondsmidler og folkeaktier til et hus fyldt med kreativitet og aktivitet.

Foreningen Vandværket
Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg afsatte i 2021 et beløb til at starte processen op med og gav samtidig Køge Kunstforening mulighed for at benytte primært filterhuset til aktiviteter. Dette ikke mindst efter et meget vellykket tape art-arrangement 'Klisterkunst', der tog udgangspunkt i Vandværket.
 
I november 2022 stiftedes Foreningen Vandværket, sådan at arbejdet med at udvikle Vandværket udskilles fra Køge Kunstforening.
 
Målene for Foreningen Vandværket er bl.a. at:

– styrke Køge kulturelt
– skabe et lokalt kraftcenter for kreativ innovation
– samle mange aktører for samlet at løfte den kulturelle lokale dagsorden
– imødekomme et stigende behov for kreativ udfoldelse og samhørighed
– skabe mulighed for et lokalt funderet udstillingssted
– inddrage børn og unge i et fælles kulturelt miljø på tværs af generationer.

vandvaerket paa soendre alle 6 i koege

Det gamle vandværk på Søndre Alle i Køge med filterhuset i centrum. Foto: Lars Hylleberg