kunstrum

til udstillinger

Det vil relativt nemt og uden større ombygninger være muligt at indrette to fine kunstrum på Vandværket.
 
I kunstrummene er det meningen at Køge Kunstforening fremover skal vise de fleste af sine udstillinger. Det er desuden tanken at de tilknyttede foreninger på skift laver udstillinger med deres værker indenfor keramik, foto, maleri osv.
 
Kunstrummene tænkes også benyttet til art talks og kunstrelaterede arrangementer. Det vil også være muligt at afholde koncerter i selve udstillingerne.
 
Første kunstrum
Allerede siden foråret 2022 har kunstrummet 'Togvognen' – længen der vender ud mod forhaven ved Søndre Alle – været brugt til udstilling og kunsthåndværkermarked. Rummet er endnu ikke formelt overdraget til Foreningen Vandværket og en plan for en renovering afventer derfor.

Det store kunstrum
Mellem 'Togvognen' og filterhuset ligger en stor garage som pt. benyttes til opmagasinering af materiel, der benyttes ved evt. fare for oversvømmelse af Køge Å. Det er håbet at dette materiel på sigt kan flyttes væk og at denne garage uden større udgifter kan ombygges til et stort kunstrum.

Flere kunstrum i fremtiden
I forbindelse med den vision Køge Kunstforening udarbejdede til Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg i forbindelse med ansøgningen om at benytte Vandværket, arbejdes der også med tanker om at overdække den nuværende forplads samt at ombygge det nærliggende vandtårn.
 
På den måde vil der kunne skabes lang flere kvadratmeter til både aktiviteter og udstillinger – også for andre aktører end de fast tilknyttede.

Vandværket i Køge har kunstrum til udstillinger.

'Togvognen' ud mod Søndre Alle i Køge er det første kunstrum på Vandværket. Her fyldt med værker lavet af Emil Kjerrman og Erik Hjorth. Foto Lars Hylleberg.